ඔබේ මිතුරන් ඔයා කැමති දේවල් දන්නවද?

ඔයා කැමති දේවල් 8 ක් ඔයාගෙ යාළුවන්ගෙන් අහන්න. ඔවුන්ගේ පිළිතුරු සමඟ ඔබේ පිළිතුරු සසඳන්න !

ඔබගේ නිවුන් සගයා කවුද?

ගොඩක් කල් නැතිවෙලා හිටිය ඔගෙ නිවුන් සගයා කවුද කියල බලන්න!

ඔයාට වැඩියෙන්ම ආදරය කරන්නේ කවුද?

වැඩියෙන්ම ඔයාගෙ සිත දිනාගන්නා අය සොයා ගන්න! බලං ඉන්න එපා, දැන්මම START ප්රෙස් කරන්න!

ඔයාගෙ හොඳම මිතුරන් 5 දෙනාගෙ ලැයිස්තුවෙ කවුද ඉන්නෙ?

එයාලා ඔයාගෙ හොඳම මිතුරන් 5 දෙනා උනේ ඇයි කියල සොයාගන්න! Start ප්රෙස් කරන්න!

මේ අවුරුද්දේ ගර්භිණීව සිටින්නේ කවුද?

ඔබේ මිතුරියන්ගෙන් ඉක්මනින්ම බබෙක් ලැබෙන්නේ කාටද ? දැන්මම සොයා ගන්න!

ෙබා ෙහා් ෙදනා කැමති ඔයා ෙග පින් තූරය බලන්න!

වැඩ්ම මනාප ලබාගත්තු ඔයාගෙ පින්තූරය ෙමාකක්ද කියල START ප් ෙරස් කරල බලන්න! ඒක ෙශයා කරල තව තවත් ජනප්රිය කරන්න!

ඔයා ෙග සිරු ෙර ලස්සනම අවයවය ෙමාකක්ද?

සමස්ථයක් ෙලස ඔයා ලස්සනයි, ඒත් ඔයා ෙග සිරු ෙර එක අවයවයක් දීප්තිමත් ! බලන්න ෙමාකක්ද කියල !

ඔයා ෙග මග ෙපන්වන්නා කවුද?

ෙමි ෙකනා තමයි ඔයා ෙග ජීවිත ෙය් මග ෙපන්වන්නා!

චිත්රයට නැගූ ඔයා ෙග රූපය බලන්න!

START ප්ෙරස් කරන්න !ෙමා ෙහාතකින් අපි ඔයා ෙග ඡායාරූපය ඇඳල ලස්සන GIF එකක් තුලින් ඔයාට පිළිගන්වනවා !

ඔයා ෙෆ්ස්බුක් එකට මුලින්ම දැමි ෙම ෙමාන ෙෆා ෙටා් එකද?

ඔයා ෙෆ්ස්බුක් එකට මුලින්ම දාපු ඡායාරූපය බලන්න START ප්ෙරස් කරන්න!

2017 දී ඔ ෙබි සුවි ෙශ්ෂී අවස්ථා

ෙමි තමයි ඔබ සිහිපත් කල යුතු 2017 දී ඔ ෙබි සුවි ෙශ්ෂී අවස්ථා, ඒවා පරීක්ෂා කර බලන්න!

ඔයා ගැන ඔයා ෙග මු ෙණන් ෙප ෙනන් ෙන ෙමානවද?

ඔයා ෙග් මුහු ෙණන් ඔයා ගැන කියන ෙද්වල් බලන්න ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න!

ඔයා ෙග න ෙමි ෙත්රුම ෙමාකක් ද?

ඔයා ෙග ලස්සන න ෙමි සැඟවුනු අරුත START ප්ෙරස් කරල බලන්න!

ඔබ දැක ඇති පළමු සත්වයා ඔ ෙබි වි ෙශ්ෂ ලක්ෂණ තීරණය කරයි!

ඉක්මනින්ම රූප දිහා බලන්න මුලින්ම ඔබට ෙප ෙනන සත්වයාට ඔ ෙබ් ෙපෟරුෂත්වය තීරණය කළ හැකියි!. සුදානම් වන්න START ප්ෙරස් කරන්න!

1 – 10 අතර පරිමාණ ෙය්දී ඔබ ෙකතරම් නම්යශීලි ද?

ඔයා සහභාගි ෙවලා ඉන් ේන නම්යශීලිත්වය පිළිබඳ තරඟයකට, ප්රධානම ජූරිය ඔයා ෙග යාළු ෙවා! ඒ අය ඔයාට ෙකායි වගේ අගයක් ෙදයිද? START ප් ෙරස් කරලා ෙසායාගන්න!

ඉස්සර ඔබයි අළුත් ඔබයි අතර වෙනස!

පැරණි ඔබ හා අලුත් ඔබ අතර වෙනස්කම් රැසක් තියෙනවද? එය දැනගැනීමට දැන්මම START යන්න!

ෆේස්බුක් එකේ පළවෙනි දවසේ ඉදල ඔයා වෙනස් උනේ කොහොමද බලන්න?

ෆේස්බුක් එකේ පළමුවෙනි දවසේ සිට ඔබ කොතරම් වෙනස් වී ඇත්දැයි අපි දැන් බලමු.

ශ්රී ලංකාවේ ප්රසිද්ධ පුද්ගලයින් හා සමාන අය

ඔබට සැම විටම ප්රසිද්ධ පුද්ගලයෙකු වගේ පෙනී සිටීමට අවශ්යද? හොඳයි, ඔබට හොඳ ආරංචියක්. ඔබ කරන්නේ කුමක්ද! දැන් සොයාගන්න! START ප්රෙස් කරන්න.

ඔයාට පණ වගේ ආදරය කරන යාළුවා කවුද?

කවුද ඔබේ දෙවෙනියා? මේ දැන්මම සොයාගන්න!

ඔබේ නිවුන් සගයා කවුද?

ගොඩක් කල් නැවෙලා හිටිය ඔගෙ නිවුන් සගයා කවුද කියල බලන්න!

ඔබේ මිතුරන්ගෙන් හොඳම කෙනා කවුද?

මේ හොඳම මිතුරන් අතරින් ශ්රේෂ්ඨතමයා කවුදැයි සොයා ගැනීමට කාලයයි.

ඔබ දුකෙන් සිටින විට ඔබේ සිත ළඟ ඉන්නෙ කවුද ?

ඔයා දුකෙන් ඉන්න වෙලාවක ඔයාගෙ ළඟින්ම ඉන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා! START ප්රෙස් කර ඔහු කවුදැයි සොයාගන්න!

2017 වසරේ ඔබගේ වැදගත් නිමේෂයන්!

2017 ඇති ඔබේ පුදුම සහ අද්විතීය නිමේෂයන් දැක ගැනීමට රූපය මත ක්ලික් කරන්න!

ෆේස්බුක් එකේ ඔයා යැඩියෙන්ම කැමති 3 දෙනා කවුද ?

ඔයාගෙ හොඳම ප්රේක්ෂකයින් 3 දෙනා කවුද කියල පරීක්ෂා කර බලන්න. තරඟය ආරම්භ කිරීමට ඉඩ දෙන්න !

ඔබට වැදගත් වන්නේමොන නම් 20 ද?

ඔබේ ජීවිතයට වැදගත්ම නම් 20 බලා ගැණීමට START ප්රෙස් කරන්න! වැදගත්ම දේ තමයි මේ නම් ඇතුලෙ සැඟවිලා ඉන්නෙ කවුද කියල ඔයා දන්න එක

ඔබ සමඟ සැමදාම එකට ඉන්නෙ කවුද?

මොනවා උනත් ඔයා එක්කලා ජීවිතය පුරාවටම එකට ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා . START ප්රෙස් කරලා එයා කවුද කියල දැන් හඳුනා ගන්න!

ඔයාගෙ කල්ලියෙ කවුද ඉන්නෙ?

ඔයාගෙ මැර කල්ලියෙ ඉන්න සාමාජික මිතුරන්ව බලාගැණීමට START ප්රෙස් කරන්න !

ඔයා සිරගත උනොත්? ඔයා ඉන්න කැමති කාත් එක්කද?

ඔබත් එක්ක ඔහු සිරගෙට යා යුතු වන්නේ ඇයි?

ඔයාගෙ සටන් කන්ඩායම මොන වගේද?

ඔබේ කණ්ඩායම සටනට සූදානම්. ඔවුන් කවුරුදැ'යි සොයා බලන්න!ඔවුන් කරන්නට යන්නේ කුමක්දැයි සොයා බලන්න!

තව ප්‍රශ්න