මේ අවුරුද්දේ ගර්භිණීව සිටින්නේ කවුද?

ඔබේ මිතුරියන්ගෙන් ඉක්මනින්ම බබෙක් ලැබෙන්නේ කාටද ? දැන්මම සොයා ගන්න!

ෆේස්බුක් එකේ ඔයා යැඩියෙන්ම කැමති 3 දෙනා කවුද ?

ඔයාගෙ හොඳම ප්රේක්ෂකයින් 3 දෙනා කවුද කියල පරීක්ෂා කර බලන්න. තරඟය ආරම්භ කිරීමට ඉඩ දෙන්න !

ඔබට වැදගත් වන්නේමොන නම් 20 ද?

ඔබේ ජීවිතයට වැදගත්ම නම් 20 බලා ගැණීමට START ප්රෙස් කරන්න! වැදගත්ම දේ තමයි මේ නම් ඇතුලෙ සැඟවිලා ඉන්නෙ කවුද කියල ඔයා දන්න එක

ඔබ සමඟ සැමදාම එකට ඉන්නෙ කවුද?

මොනවා උනත් ඔයා එක්කලා ජීවිතය පුරාවටම එකට ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා . START ප්රෙස් කරලා එයා කවුද කියල දැන් හඳුනා ගන්න!

ඔයාට වැඩියෙන්ම ආදරය කරන්නේ කවුද?

වැඩියෙන්ම ඔයාගෙ සිත දිනාගන්නා අය සොයා ගන්න! බලං ඉන්න එපා, දැන්මම START ප්රෙස් කරන්න!

ඔබගේ නිවුන් සගයා කවුද?

ගොඩක් කල් නැතිවෙලා හිටිය ඔගෙ නිවුන් සගයා කවුද කියල බලන්න!

ඔයාගෙ කල්ලියෙ කවුද ඉන්නෙ?

ඔයාගෙ මැර කල්ලියෙ ඉන්න සාමාජික මිතුරන්ව බලාගැණීමට START ප්රෙස් කරන්න !

ඔයා සිරගත උනොත්? ඔයා ඉන්න කැමති කාත් එක්කද?

ඔබත් එක්ක ඔහු සිරගෙට යා යුතු වන්නේ ඇයි?

ඔයාගෙ සටන් කන්ඩායම මොන වගේද?

ඔබේ කණ්ඩායම සටනට සූදානම්. ඔවුන් කවුරුදැ'යි සොයා බලන්න!ඔවුන් කරන්නට යන්නේ කුමක්දැයි සොයා බලන්න!

තව ප්‍රශ්න